Könyvtár

Jelenleg közel tízezer kötetes állománnyal rendelkezünk. Az állomány jelentős részét az egészen kicsiknek szóló irodalom: mesék, versek, rövid regények képezik, valamint a nagyobbaknak szóló ismeretterjesztő könyvek, melyek a tanulás segítéséhez, az ismeretek bővítéséhez egyaránt hasznosak.

A kölcsönzésen és helyben használaton kívül különféle rendezvények is helyet kapnak a könyvtárban. Például: szavaló- és mesemondóverseny, felolvasó minimaraton, kiállítás.

A hatalmas ablakokon beáradó természetes fény, valamint a kényelmes puffok és babzsákfotelek kellemessé teszik diákjaink számára a helyben olvasást.

 

Nyitvatartás

Hétfő

10-16

Kedd

10-14

Szerda

10-15

Csütörtök

10-15

Péntek

10-14

 

Kölcsönzés 

Az iskolai könyvtár használata az intézmény minden tanulója és dolgozója számára ingyenes!

A tanév során, az első kölcsönzés alkalmával a tanulók kapnak egy olvasójegyet, mely a nevüket, osztályukat és az adatbázisban szereplő kódjukat tartalmazza. Ennek segítségével lehet nyomon követni a kölcsönzéseket. Az olvasójegyen feltüntetésre kerül a kölcsönzés dátuma és sorszáma.

A kötelező olvasmányokon kívül egyszerre egy könyvet lehet kikölcsönözni, 2 hét időtartamra. Ez – szükség esetén – egy alkalommal meghosszabbítható, újabb két hétre.

A könyvtári tag a kölcsönzött dokumentumokért anyagi felelősséggel tartozik. Az elveszett, vagy megrongálódott dokumentum pótlása, illetve a kártérítés az olvasót terheli.

A tanév végén a könyvtárostanár által kijelölt időpontra valamennyi kölcsönzött könyvet vissza kell szolgáltatni.

Az állomány nyilvántartása és kölcsönzése számítógépen történik, a Szikla-21 IKR program segítségével. 

 

Helyben használat

A könyvtár kézikönyvtári részlegébe tartozó dokumentumok csak helyben használhatók, nem kölcsönözhetők. A kézikönyvtári állományba tartoznak a tájékoztatásra és önálló tájékozódásra használt kézikönyvek, például a lexikonok, enciklopédiák, szótárak, audiovizuális és vizuális dokumentumok.

 

Állandó programok:

Kedd

14-15 óra

Társasjátékklub

Szerda

14-15 óra

 

Rajzolás (állatok, mesehősök, könyvajánlók)

Színezés (virágok, pillangók, állatok, mandalák)

 

A könyvtár házirendje

  • Az iskolában tanulóknak és dolgozóknak lehetőségük van arra, hogy az iskolai könyvtárat rendeltetésszerűen használják
  • A könyvtárban diák csak a könyvtárostanár ill. szaktanár jelenlétében tartózkodhat.
  • A könyvtár tisztaságának és rendjének megőrzése mindenki feladata és kötelessége.
  • A könyvtárba csak az ott tartózkodáshoz szükséges személyes felszerelés vihető be.
  • Kabátot, iskola- és sporttáskát a folyosói szekrényekben kell elhelyezni.
  • A könyvtárban őrizetlenül hagyott értékekért az iskola nem vállal felelősséget.
  • A könyvtárba ételt, italt behozni, valamint egyéb rendzavaró tevékenységet folytatni, hangoskodni, másokat zavarni szigorúan tilos!
  • Mint az iskola minden helyiségére, a könyvtárra is vonatkozik a baleset-, munka-, és tűzvédelmi szabályok betartásának kötelezettsége.

 

Interneten elérhető hasznos információk:

Pöttyös könyvek - a pöttyök jelentése (korosztályba sorolás)

http://exlibrisek.blogspot.com/2017/07/mit-rejt-potty-konyvmolykepzo-kategoriak.html

 

Az olvasás művészete I-II.

https://szamveto.hu/olvasas-elonyei/

https://szamveto.hu/az-olvasas-muveszete-ii-lehet-nem-is-tudunk-olvasni/

 

Könyvajánló