A tanév rendje 2019-20


1.1.  A tanítás nélküli munkanapok időpontjai, felhasználása

sz.

esemény / téma

időpont

1.

pályaorientációs nap

2019. október 25.

2.

 

2020. április 15.

3.

 

2020. április 16.

4.

 

2020. április 17.

5.

 

2020. június 11.

6.

DÖK-nap

2019. június 15.

 

A tanév szorgalmi időszaka

Első nap: 2019. szeptember 2.

Utolsó nap: 2020. június 15.

A szorgalmi időszak első féléve 2019. szeptember 2-től 2020. január 24-ig tart. Az első féléves tanulmányi előrehaladásról a tanulót, illetve gondviselőjét 2020. január 31-én tájékoztatjuk a félévi értesítő által.

Év végi bizonyítványosztás: 2020. június 19. 18.00

1.2. A szünetek időtartama

Iskolai tanítási szünetek:

Őszi szünet: 2019. október 28 – október 31.

A szünet előtti utolsó tanítási nap: október 25.

A szünet utáni első tanítási nap: november 4.

Téli szünet: 2019. december 23 – 2020. január 3.

A szünet előtti utolsó tanítási nap: december 20.

A szünet utáni első tanítási nap: 2020. január 6.

Tavaszi szünet: 2019. április 9 – április 14.

A szünet előtti utolsó tanítási nap: április 8.

A szünet utáni első tanítási nap: április 20.

Munkaszüneti napok a szorgalmi időszak nem tanítási szünetre és pihenőnapra eső időszakában:

  1. október 23. megemlékezés az 1956-os forradalomról
  2. május 1. a munka ünnepe
  3. június 1. pünkösdhétfő

 

Ledolgozandó munkanapok a szorgalmi időszakban:

  1. 12. 07. – 2019. 12. 24. helyett – szervezett program: 2019. 09. 14. tanítási nap
  2. 12. 14. – 2019. 12. 27. helyett – szervezett program: 2019. 10. 05. tanítási nap.

 

1.3. A nemzetünk szabadságtörekvéseit tükröző, továbbá nemzeti múltunk mártírjainak emlékét, példáját őrző emléknapok, valamint az iskolai élethez kapcsolódó és az iskola hagyományainak ápolása érdekében meghonosított egyéb ünnepnapok, megemlékezések időpontja

sz.

esemény / téma

időpont

1.

Az aradi vértanúk emléknapja
(október 6.)

október 7.

2.

Az 1956-os forradalom és szabadságharc ünnepe

október 22., 24.

3.

A kommunista és egyéb diktatúrák áldozatai emléknapja (február 25.)

február 25.

4.

Az 1848-as forradalom és szabadságharc ünnepe (március 15.)

március 13.

5.

A holokauszt áldozatai emléknapja (április 16.)

április 8.

6.

A Nemzeti Összetartozás Napja
(június 4.)

június 4.

Az iskola hagyományai ápolása érdekében meghonosított egyéb ünnepnapok

sz.

esemény / téma

időpont

1.

magyar népmese napja

szeptember 30.

2.

magyar kultúra napja

január 22.

3.

Pi-nap

március 13.

4.

költészet napja

április 20.

5.

Föld napja

április 22.

 

Az iskolai élethez kapcsolódó ünnepek megünneplése

sz.

esemény / téma

időpont

1.

Mikulás

december 6.

2.

karácsony

december 20.

3.

farsang

február 21.

február 14.

4.

anyák napja

május első-második hete

5.

nyolcadikosok búcsúztatása

június 12.

1.4. Az előre tervezhető nevelőtestületi értekezletek időpontja

időpont

esemény / téma

2019. augusztus 22.

alakuló értekezlet

2019. augusztus 28.

tanévnyitó értekezlet

2019. január 24., 27.

félévi osztályozó értekezlet

2020. február 6.

félévi értekezlet

2020. június 12.

tanév végi osztályozó értekezlet

2020. június 26.

tanévzáró értekezlet

1.5. A szülői értekezletek, fogadóórák időpontjai

időpont

esemény / téma

2019. szeptember 2.

szülői értekezlet, 1. évfolyam

2019. szeptember 9.

szülői értekezlet, 2-4. évfolyam

2019. szeptember 10.

szülői értekezlet, 5. évfolyam

2019. szeptember 12.

szülői értekezlet, 6-8. évfolyam

2019. október 14.

szülői értekezlet, 8. évfolyam (továbbtanulási tájékoztató)

2019. november 11.

fogadóóra, alsó tagozat

2019. november 12. 16.00

felső tagozat humán mk. és testnevelés mk.

2019. november 13.

felső tagozat reál mk.

2020. február 3.

szülői értekezlet, 1-4. évfolyam

2020. február 4.

szülői értekezlet, 5-8. évfolyam

2020. március 2.

szülői értekezlet a hit- és erkölcstan oktatásról,
az egyházak meghívott képviselőivel

2020. április 20.

fogadóóra, alsó tagozat

2020. április 21.

felső tagozat humán mk. és testnevelés mk.

2020. április 22.

felső tagozat reál mk.

2020. május 25.

szülői értekezlet 4. évfolyam (az emelt szintű idegen nyelvről)

2020. június 2.

szülői értekezlet, 1-4. évfolyam

2020. június 3.

szülői értekezlet, 5-8. évfolyam

1.6. Az intézmény bemutatkozását szolgáló pedagógiai célú iskolai nyílt napok tervezett időpontja

időpont

esemény / téma

2020. február 10. 17:00

szülői értekezlet (az iskola és a pedagógiai program bemutatása) / nyílt nap a gyerekek részére

2020. február 11. 8.00 – 12.00

nyílt nap a szülők részére

2020. június 8. 17.00

szülői értekezlet