Beiratkozás

Kedves Szülők!

A 2019/20-as tanévben három első osztályt indítunk. Az "a" és a "b" osztály általános tantervű, a "c" emelt szintű testnevelési programmal működik. Emellett az "a" osztály környezetismeret, a "b" osztály dráma irányultságú.

  


Játsszunk együtt iskolásat!

Szeretettel várjuk az iskolába készülő gyermekeket játékos iskolaelőkészítő foglalkozásainkra, melyeket a jövő tanévi 1. évfolyamon tanító pedagógusaink tartanak térítésmentesen az alábbi időpontokban:

2019. március 28. 17.15-18.00

2019. április 4. 17.15-18.00

2019. május 2. 17.15-18.00

2019. május 16. 17.15-18.00

Kérjük, hogy tolltartót, színes ceruzát hozzanak magukkal a gyerekkel.

A foglalkozásokon való részvétel önmagában nem garantálja az iskolánkba való felvételt.


A Külső-Pesti Tankerületi Központ szülői értekezletén elhangzottak összefoglalója ITT letölthető.

Az iskolakészültséggel kapcsolatos tájékoztató ITT tölthető le.

FELHÍVÁS


Az 1. c osztályba várhatóan felvételt nyert tanulók listája ITT elérhető.


 

Beiratkozás:

2019. április 11., csütörtök 8.00-19.00

2019. április 12., péntek 8.00-19.00

A gyermeket csak egy iskolába lehet beíratni, vagy a körzetes, vagy a választott iskolába.

Az utóbbi esetben a szülő személyesen vagy telefonon köteles bejelenteni a körzetes iskolában, hogy gyermekét másik intézménybe íratja be.

 

Kérjük, hogy a beiratkozáshoz az alábbi dokumentumokat szíveskedjenek magukkal hozni:

a gyermek lakcímkártyája,
a gyermek születési anyakönyvi kivonata,
az óvodai szakvélemény,
a gyermek TAJ kártyája,
a szülők személyi igazolványa,
a szülők lakcímkártyája,
írásos nyilatkozat az életvitelszerű lakcímről - A nyilatkozat INNEN lesz letölthető.
írásos nyilatkozat a szülői felügyelet gyakorlásáról - A nyilatkozat INNEN lesz letölthető.
írásos nyilatkozat az etika vagy a hit-és erkölcstan választásáról - A nyilatkozat INNEN lesz letölthető. (Bővebb információk ITT találhatók.)
a Pedagógiai Szakszolgálat által kiállított szakvélemény (ha van)

Ha a szülő nem a körzetes, hanem egy másik, választott iskolába íratja be gyermekét, ki kell töltenie egy szülői nyilatkozatot (INNEN lesz letölthető), melyben meg kell jelölnie további, számára elfogadható iskolákat arra az esetre, ha a választott iskola nem tudja felvenni a gyermeket.

Az iskola a beiratkozást követő héten határozatot hoz a gyermekek felvételéről vagy elutasításáról. A felvett gyerekek listáját várhatóan 2019. április 19-én, pénteken nyilvánosságra hozzuk honlapunkon és kifüggesztjük az iskola bejáratánál. (A lista a gyerekek neve helyett 11 jegyű OM azonosító számukat tartalmazhatja csak.) Az elutasított gyerekek szüleinek viszont legkésőbb a fenti időpontig postán küldjük el a határozatot.


 

Szülői értekezlet: 2019. május 28., kedd 17.00

 


 

A tanulók felvételére vonatkozó szabályok

A vonatkozó jogszabályok:

 • a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 50. és 51. §-a, valamint
 • a nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 21-24. §-ai.

A felvétel elbírálásának sorrendje:

 1. az iskola körzetében lakó gyerekek (állandó lakóhely vagy életvitelszerű tartózkodási hely; a gyermek és a szülő lakóhelyének meg kell egyeznie),
 2. az emelt szintű sportosztályba (1. c-be) az alkalmassági vizsga eredménye alapján,
 3. a kerületben lakó halmozottan hátrányos helyzetű gyerekek,
 4. a kerületben lakó sajátos nevelési igényű gyerekek (szakértői vélemény alapján),
 5. a szülő vagy a testvér tartósan beteg vagy fogyatékos,
 6. a gyermek testvére a Kassa tanulója,
 7. a szülő munkahelye az iskola körzetében van (munkáltatói igazolás szükséges),
 8. a gyermek lakóhelye az iskolától 1 km-en belül van,
 9. sorsolással a kerületben lakó gyermekek,
 10. sorsolással a kerületen kívül lakó gyermekek.

 

Beiskolázási körzetünk (végleges)

 

ÁRVAI UTCA

BAKONYBÁNK UTCA

BARCIKA TÉR

BARTÓK BÉLA UTCA

BÉKE TÉR

BENCZÚR UTCA

BEREGSZÁSZ UTCA

BIHAR UTCA

CSÖRSZÁROK UTCA 2-8

DANKÓ PISTA UTCA

DÁVID FERENC UTCA

DÉS UTCA

DUNA UTCA

FESZTY ÁRPÁD  UTCA

FRÁTER LÓRÁNT UTCA

GYULAFEHÉRVÁR UTCA

HAJNALCSILLAG UTCA

HÁROMSZÉKI UTCA 2-6, 1-5

HÓPEHELY UTCA

HUBAY JENŐ UTCA

JEDLIK ÁNYOS UTCA

JEGES UTCA

KASSA UTCA 112-től végig,127-től végig

KASZÁS UTCA

KIRÁLYHÁGÓ UTCA 2-14, 1-19

KÖDMÖN UTCA

KUPECZKY JÁNOS UTCA

KURÓCZY PÁL UTCA 46-tól végig, 45-től végig

LUGOS UTCA

MÁNYOKI ÁDÁM UTCA

MÁRAMAROSSZIGET UTCA

MARCZALI TÉR

MAROS UTCA

MAROSVÁSÁRHELY UTCA 2-12.

MEDNYÁNSZKY UTCA

MÉRŐ UTCA

MUNKÁCS UTCA

NAGYBÁNYA UTCA

NAGYBECSKEREK UTCA

NAGYSZŐLŐS UTCA

NAP UTCA

NÉPES UTCA

NYÍREGYHÁZA UTCA 62-től végig, 87-től végig

PANCSOVA UTCA

PÓSA LAJOS UTCA

RÁBA UTCA

RUDAWSZKY UTCA

SEMMELWEIS UTCA

SIÓ UTCA

SZALMA CSÁRDA UTCA

SZATMÁRNÉMETI UTCA

SZÉKELYUDVARHELY UTCA 24-től végig

SZERENCSE UTCA

SZINYEI MERSE UTCA

SZURMAY TÁBORNOK UTCA 70-től végig, 83-tól végig

TEMESVÁR UTCA 18-tól végig, 13-tól végig

TÖRÖK BÁLINT UTCA 1-5

UNGVÁR UTCA

ÜLLŐI ÚT 644-től végig

ÜLLŐI ÚT 731-től végig

VAK BOTTYÁN UTCA páros oldala

VECSÉSI UTCA

VERSEC UTCA

VÍZÖNTŐ UTCA

ZILAH UTCA 26-tól végig, 23-tól végig