Bemutatkozás

Iskolánk Budapest XVIII. kerületében, a Béke tér tőszomszédságában található. Barátságos hangulatú belső terei, árnyas udvara kellemes körülményeket biztosítanak a tanuláshoz.

 

Nevelő-oktató munkánkról

Pedagógusaink a gyermekek személyiségének harmonikus fejlesztése érdekében egyaránt gondot fordítanak az értelmi, az érzelmi, az erkölcsi és a testi nevelésre.

Emelt szintű oktatást folytatunk testnevelésből (1970 óta!) az 1-8. évfolyamon, évfolyamonként egy osztályban, angol és német nyelvből az 5-8. évfolyamon, évfolyamonként fél-fél csoportban.

Emelt szintű testnevelési osztályainkban a speciális tantervi követelményeket több testnevelésórával, délutáni sportfoglalkozásokkal és szakági edzésekkel biztosítjuk. Ezek egyúttal a tehetséggondozást és az egészségnevelést is szolgálják. Diákjaink eredményes résztvevői a különböző szintű (kerületi, fővárosi, országos, sőt nemzetközi) versenyeknek. Intézményünk a Testnevelési Egyetem gyakorló iskolája.

Angolt, németet és informatikát – tanfolyami keretben – az 1. évfolyam második félévétől tanulhatnak a gyerekek. Idegen nyelvet kötelezően a 4. évfolyamtól, informatikát az 5. évfolyamtól tanítunk.

Az idegen nyelvet emelt szinten tanuló gyerekek számára a 8. évfolyam végén biztosítjuk a nyelvvizsga lehetőségét.

További kiemelt fontosságú nevelési-oktatási területeink: matematika, természetismeret, környezeti és egészségnevelés, művészeti nevelés (képzőművészet, színjátszás, néptánc), sport. A gyerekek képzését tehetséggondozó szakkörök, sportkörök és egyéb tanórán kívüli foglalkozások széles választékával is biztosítjuk: természetismeret, matematika, ének-zene, sakk, kézilabda, röplabda, kosárlabda, szertorna, fitnesz, cselgáncs, úszás, korcsolyázás; iskolán kívüli tanítási („múzeumi”) napok, erdei iskola, nyári táborok, külföldi tanulmányutak.

Nyolcadikos diákjainknak – továbbtanulásuk megkönnyítése érdekében – felvételi előkészítő foglalkozásokat tartunk matematikából és magyar nyelvből.

 

Tárgyi feltételeink

Modern számítás- és oktatástechnikai berendezéseink kiváló lehetőségeket kínálnak a korszerű ismeretek megszerzéséhez: jól felszerelt informatika szaktanterem, 14 ezer kötetes könyv- és médiatár, digitális tananyagok alkalmazása, három tornaterem stb.

 

2011-ben a 18. Kerületi Pedagógiai Intézet "Jó gyakorlatok" című füzetébe írtuk:

Egészséges életmód program

Statisztika

12326162
Ma
Tegnap
Összesen
17282
18717
12326162

Facebook