Beiskolázás

Kedves Szülők!

A 2020-21-es tanévben három első osztályt indítunk. Az 1. a és az 1. b osztály általános tantervű. Az 1. c osztályban emelt szinten tanítjuk a testnevelést, emellett a matematika órák keretén belül a Sakkpalota program is bevezetésre kerül.

Tájékoztató az 1. c-be jelentkezők számára

A Külső-Pesti Tankerületi Központ januári szülői tájékoztatóján elhangzottak prezentációi: JOGI HÁTTÉR - ISKOLAKÉSZÜLTSÉG

A Külső-Pesti Tankerületi Központ tájékoztatója a Kapocs Magyar-Angol Két Tannyelvű Általános Iskola beiskolázásával kapcsolatban

 

 

Több alkalommal "Játsszunk együtt iskolásat!" elnevezésű ismerkedő foglalkozásokat fognak tartani a leendő tanítók.

1. alkalom: 2020. március 16. 17.00-17.45 - ELMARAD!

2. alkalom: 2020. április 6. 17.00-17.45

3. alkalom: 2020. május 11. 17.00-17.45

4. alkalom: 2020. augusztus ...

 

Beiratkozás:

2020. április 23. és 24. 8.00-19.00

 

Kérjük, hogy a beiratkozás előtt kezdeményezzenek előregisztrációt a KRÉTA rendszerben, valamint foglaljanak időpontot a személyes ügyintézéshez (április elején elérhetők lesznek a felületek).

A gyermeket csak egy iskolába lehet beíratni, vagy a körzetes, vagy a választott iskolába.A gyermeket csak egy iskolába lehet beíratni, vagy a körzetes, vagy a választott iskolába. Az utóbbi esetben a szülő személyesen, telefonon vagy e-mail-ben köteles bejelenteni a körzetes iskolába, hogy gyermekét másik intézménybe íratta be.

A beiratkozáson MINDKÉT SZÜLŐNEK meg kell jelennie személyesen, és el kell hozniuk az alábbi dokumentumokat:

A gyermek 

 • születési anyakönyvi kivonatát,
 • lakcímkártyáját,
 • TAJ-kártyáját,
 • szakvéleményét a Pedagógiai Szakszolgálattól (ha van),
 • oktatási azonosítóját,
 • NEK (Nemzeti Egységes Kártyarendszer) adatlapját a diákigazolvány igényléséhez. (A Kormányablakban kell beszerezni.)

Az anya

 • személyi igazolványát
 • lakcímkártyáját.

Az apa

 • személyi igazolványát,
 • lakcímkártyáját.

Bármilyen kedvezményre jogosító igazolás (RGYK, nagycsaládos, HH, HHH), esetleg a kettős állampolgárságról szóló igazolás.

 

Kitöltendő nyilatkozatok:

Kérjük, hogy az ügyintézés meggyorsításához előre töltsék ki a nyilatkozatokat (géppel vagy kézzel):

NYILATKOZAT SZÜLŐI FELÜGYELETI JOG GYAKORLÁSÁRÓL

NYILATKOZAT ETIKA/HIT- ÉS ERKÖLCSTAN TANTÁRGY VÁLASZTÁSÁRÓL

NYILATKOZAT ÉLETVITELSZERŰ TARTÓZKODÁSI HELYRŐL

Nem körzetes beiratkozók esetén (Ha a szülő nem a körzetes, hanem egy másik, választott iskolába íratja be gyermekét, ezt a nyilatkozatot kell kitöltenie, megnevezve további, számára elfogadható iskolákat arra az esetre, ha a választott iskola nem tudja felvenni a gyermeket):

NYILATKOZAT MÁS ISKOLÁBA TÖRTÉNŐ FELVÉTEL ELFOGADÁSÁRÓL

 

A körzetben lakó, óvodában maradó gyermekek szüleiknek be kell mutatniuk – lehetőleg április 23-24. előtt – a szakvéleményt vagy az engedélyt tankötelezettség halasztására.

Az iskola a beiratkozást követő héten határozatot hoz a gyermekek felvételéről vagy elutasításáról. A felvett gyerekek listáját nyilvánosságra hozzuk honlapunkon és kifüggesztjük az iskola bejáratánál. (A lista a gyerekek neve helyett 11 jegyű OM azonosító számukat tartalmazhatja csak.)

Az elutasított gyerekek szüleinek viszont postán küldjük el a határozatot.


Vonatkozó jogszabályok:

 • a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 50. és 51. §-a, valamint
 • a nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 21-24. §-ai.

A felvétel elbírálásának sorrendje:

 1. az iskola körzetében lakó gyerekek (állandó lakóhely vagy életvitelszerű tartózkodási hely; a gyermek és az egyik szülő lakóhelyének meg kell egyeznie),
 2. az emelt szintű sportosztályba (1.c-be) az alkalmassági vizsga eredménye alapján,
 3. a kerületben lakó halmozottan hátrányos helyzetű gyerekek,
 4. a kerületben lakó sajátos nevelési igényű gyerekek (szakértői vélemény alapján),
 5. a szülő vagy a testvér tartósan beteg vagy fogyatékos,
 6. a gyermek testvére a Kassa tanulója,
 7. a szülő munkahelye az iskola körzetében van (munkáltatói igazolás szükséges),
 8. a gyermek lakóhelye az iskolától 1 km-en belül van,
 9. sorsolással a kerületben lakó gyermekek,
 10. sorsolással a kerületen kívül lakó gyermekek.

 

BEISKOLÁZÁSI KÖRZETÜNK:

ÁRVAI UTCA

BAKONYBÁNK UTCA

BARCIKA TÉR

BARTÓK BÉLA UTCA

BÉKE TÉR

BENCZÚR UTCA

BEREGSZÁSZ UTCA

BIHAR UTCA

CSÖRSZÁROK UTCA 2-8

DANKÓ PISTA UTCA

DÁVID FERENC UTCA

DÉS UTCA

DUNA UTCA

FESZTY ÁRPÁD UTCA

FRÁTER LÓRÁNT UTCA

GYULAFEHÉRVÁR UTCA

HAJNALCSILLAG UTCA

HÁROMSZÉKI UTCA 2-6 1-5

HÓPEHELY UTCA

HUBAY JENŐ UTCA

JEDLIK ÁNYOS UTCA

JEGES UTCA

KASSA UTCA 112-től végig 127-től végig

KASZÁS UTCA

KIRÁLYHÁGÓ UTCA 2-14 1-19

KÖDMÖN UTCA

KUPECZKY JÁNOS UTCA

KURÓCZY PÁL UTCA 46-tól végig, 45-től végig

LUGOS UTCA

MÁNYOKI ÁDÁM UTCA

MÁRAMAROSSZIGET UTCA

MARCZALI TÉR

MAROS UTCA

MAROSVÁSÁRHELY UTCA 2.12

MEDNYÁNSZKY UTCA

MÉRŐ UTCA

MUNKÁCS UTCA

NAGYBÁNYA UTCA

NAGYBECSKEREK UTCA

NAGYSZŐLŐS UTCA

NAP UTCA

NÉPES UTCA

NYÍREGYHÁZA UTCA 62-től végig, 87-től végig

PANCSOVA UTCA

PÓSA LAJOS UTCA

RÁBA UTCA

RUDAWSZKY UTCA

SEMMELWEIS UTCA

SIÓ UTCA

SZALMA CSÁRDA UTCA

SZATMÁRNÉMETI UTCA

SZÉKELYUDVARHELY UTCA 24-től végig

SZERENCSE UTCA

SZINYEI MERSE UTCA

SZURMAY TÁBORNOK UTCA 70-től végig, 83-tól végig

TEMESVÁR UTCA 18-tól végig, 13-tól végig

TÖRÖK BÁLINT UTCA 1-5

UNGVÁR UTCA

ÜLLŐI ÚT 644-től végig, 731-től végig

VAK BOTTYÁN UTCA

VECSÉSI UTCA

VERSEC UTCA

VÍZÖNTŐ UTCA

ZILAH UTCA 26-tól végig, 23-tól végig